Privaatsuspoliitika

Andmekaitsetingimused

Vastutav andmetöötleja
Ettevõtte nimi: Turundusassistent OÜ
Aadress: Pedja Lustivere küla Põltsamaa vald
Telefon: +372 5548664
E-post: kristi@digiturundusassistent.ee
Koduleht: https://digiturundusassistent.ee

Privaatsustingimused kehtivad alates 20.03.2023

Isikuandmete kaitse on meie töös väga oluline ning suhtume oma klientide ja koostööpartnerite andmetesse täie tõsidusega. Käesolevast privaatsuspoliitikast, mille põhimõtteid Turundusassistent OÜ järgib, leiate sellest dokumendist, milliseid isikuandmeid Turundusassistent OÜ teie kohta kogub, milleks neid kasutame ja kellel on neile ligipääs. Palun leidke aega, et käesolevat privaatsuspoliitikat lugeda ning võtke meiega julgesti ühendust, kui teil tekib sellega seoses täiendavaid küsimusi või ettepanekuid. Nagu enamik teisigi ettevõtteid, kogub Turundusassistent OÜ andmeid selle kohta, kui külastate meie veebilehte www.digiturundusassistent.ee ja viiakse seal läbi mõni toiming. Meie kodulehte on võimalik külastada ilma, et jätaksite meile tuvastatavaid isikuandmed.

Küll aga kogume veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevatel viisidel:
• kasutaja nimi ja e-postiaadress – kui olete saatnud meile kirja, teinud hinnapäringut või liitunud uudikirjaga.
• veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli kasutamisel.
Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest. Turundusassistent OÜ austab teie õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega.

Milliseid isikuandmeid Turundusassistent OÜ kogub ja kuidas neid kasutatakse?
Veebilehe statistika
Turundusassistent OÜ soovib oma veebilehe teha nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selleks, et parandada kasutajakogemust salvestatakse teie kohta www.digiturundusassistent.ee kodulehte külastades muuhulgas järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave, nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse isikuga. Selleks, et koguda ja analüüsida ülalpool nimetatud andmeid, kasutab Turundusassistent OÜ automatiseeritud tööriista Google Analytics ja Facebook Pixcel. 

Logid
Server, mis majutab Turundusassistent OÜ veebilehte, võib samuti salvestada päringuid, mida serverile teete (veebiaadress, mida avate, teie poolt kasutatav veebilehitseja ja seade, IP-aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab arvutisse või mobiiliseadmesse, kui veebilehti külastate.
Kuidas Turundusassistent OÜ kasutab küpsiseid?
www.digiturundusassistent.ee koduleht kasutab küpsiseid, mis võimaldavad kaardistada ja meelde jätta erinevaid tegevusi, toiminguid ja eelistusi, mis on seotud teiega või teie käitumisega meie kodulehel.
Eelkõige kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides selleks teie eelistusi võrgulehtede külastamisel.
Pea meeles, et kodulehel kasutatakse ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad teie arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised võivad püsida arvutis päevades, kuudes või aastaid. Taolised küpsised aitavad suunata teile ka internetireklaami.
Küpsiste keelamine ja kustutamine
Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma arvutisse. Seejuures saate kõik küpsised, mis on seni arvutisse salvestunud, ka ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Siinkohal märgime ära, et kui soovite nii teha, siis võib juhtuda, et peate veebilehe külastamisel iga kord manuaalselt teatud eelistusi kohandama ning teatud teenused ja funktsionaalsused ei pruugi töötada.

Profileerimine
www.digiturundusassistent.ee  võib kasutada veebilehe külastajate statistilisi andmeid selleks, et analüüsida www.digiturundusassistent.ee veebilehe külastajate trende ja demograafiat, kuid külastajate kohta individuaalseid profiile ei koostata.

Päringud
Kui soovite www.digiturundusassistent.ee kodulehe kaudu tellida teenust või saada selle kohta rohkem teavet, siis on isikuandmete jagamine meiega vajalik. Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile kristi@digiturundusassistent.ee
Selleks, et saaksime vastata teie päringule, kogume järgnevaid isikuandmeid: teie nimi, kontaktandmed (e-post, telefoninumber), ettevõtte nimi ja kontaktandmed. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte ja selle esindajate
kohta. Eelpool nimetatud isikuandmetele pääsevad ligi Turundusassistent OÜ töötajad või lepingulised koostööpartnerid. Kui esitate päringu kontaktivormi kaudu, võib isikuandmetele ligi pääseda ka meile IT teenuseid pakkuv koostööpartner.
Turundusassistent OÜ teenuse raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, välja anda või edastada kolmandatele isikutele kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.
Turundusassistent OÜ kliendi tellimusel osutab Turundusassistent OÜ tehnilist abi andmetöötluses, kuid sellest ei muutu andmete omandi- ja vastutussuhe. Päringutest kogutud isikuandmeid säilitame nii kaua kuni kehtib allkirjastatud kliendileping. Kui kliendilepingut ei allkirjastatud, siis säilitatakse isikuandmeid vaid statistilisel eesmärgil (müügistatistika) 5 aastat alates päringu esitamisest. Turundusassistent OÜ-il on õigustatud huvi teha müügistatistikat oma äritegevuse paremaks planeerimiseks.

Teenuse osutamine klientidele
Kui Turundusassistent OÜ osutab teile või teie ettevõttele teenust, siis toimub samuti isikuandmete töötlemine ning seega on isikuandmete jagamine meiega vajalik.

Turundusassistent OÜ klientide isikuandmeid töötleme eelkõige kliendilepingute ja pakkumiste ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks. Antud eesmärgi täitmiseks töötleme järgnevaid isikuandmeid: ettevõtte esindajate nimed, kontaktandmed, ametipositsioonid ning krediidiinfo päringust saadud andmed ettevõtte ja selle esindajate kohta. Loetletud isikuandmeid töötleme nii kaua kuni kehtib leping ning nendele pääseb ligi lisaks Turundusassistent OÜ töötajatele meie lepinguline raamatupidaja. Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele. Kliendisuhte ajal ja 7 aastat peale selle lõppu töötleme oma klientide isikuandmeid statistilisel eesmärgil (müügistatistika) ning kliendilepingute arhiveerimiseks. Turundusassistent OÜ -il on õigustatud huvi teha müügistatistikat oma äritegevuse paremaks planeerimiseks ja oma klientidega seotud dokumentide säilitamiseks.
Võlgnevuste tekkimisel haldame Teie isikuandmeid seni kuni võlgnevus tasutakse või kui arve läheb üle kahe kuu maksetähtaja, siis peame võlgnevuse avaldama avalikes kanalites ja üle kolme kuu, peame edastama võlgnevuse inkassole. Turundusassistent OÜ-l on õigustatud huvi oma klientidelt võlgnevusi sisse nõuda, kui võlgnevusi peaks tekkima klientidele osutatud teenuste puhul.
Töötleme klientide isikuandmeid kliendisuhte ajal ja endiste klientide isikuandmeid 3 aastat peale kliendisuhte lõppu ka teenuste otseturunduse ettevalmistamiseks. Turundusassistent OÜ-l on õigustatud huvi säilitada oma praeguste ja endiste klientidega ärialast suhet.

Turundus
Turundusassistent OÜ soovib oma klientide, kes on huvitatud otseturunduslike teavituste saamisest, tuua asjakohaseid uudiseid Turundusassistent OÜ teenuste kohta, näiteks ärisektoriga seotud informatsiooni.

Liitudes meie uudiskirjaga veebilehel www.digiturundusassistent.ee, saadame teile edaspidi e-posti teel uudiseid ettevõtte tegemistest, uutest blogipostitusest ning eelseisvatest sündmustest maksimaalselt 4 korda kuus. E-posti teel turunduslike teadete saatmiseks töötleme teie nime ja e-posti.
Teatud juhtudel, kui tegemist on füüsiliste isikutega, peame e-posti teel turunduslike teadete saatmiseks küsima andmesubjekti nõusolekut. Kui te pole taoliseks isikuandmete töötlemiseks nõusolekut andnud, siis sellel eesmärgil me teie isikuandmeid ei töötle. Nõusolek ei aegu, aga kui te ei soovi enam turunduslike teateid saada, siis saate end mugavalt kirja lõpus oleva lingi (“eemalda listist” või “unsubscribe”) abil listist eemaldada. Samuti jääb teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele otseturunduslikul eesmärgil.
Turundusassistent OÜ saadab teile e-kirja, võib Turundusassistent OÜ koguda statistilisi andmeid teie suhtluse kohta selle kommunikatsiooniga, näiteks kas te avasite e-kirja, millistele linkidele te vajutate, milliseid seadmeid te selle jaoks kasutate ning milliseid on nende tehnilised omadused. Taoline informatsioon salvestub kontakti ajalukku.
Võime hinnata enne uudiskirja saatmist oma kontaktide käitumist (kontakti ajaloost saadud andmeid). See on vajalik selleks, et saaksime saata teile e-posti teel personaalsemaid teateid. Turundusassistent OÜ -l on õigustatud huvi mõista oma kontaktide vajadusi ja eelistusi, et pakkuda neile asjakohasemat infot. Teadke, et kui olete meie kontaktibaasis, siis võime töödelda teie nime ja e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbrit eesmärgiga näidata teile või teiega sarnastele inimestele (n-ö lookalike audience) Facebookis, Google’is, LinkedInis ja/või Instagramis reklaame. Nendel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid maksimaalselt 5 aastat alates teie kontakti kontaktibaasi lisamisest.
Turundusassistent OÜ-l on õigustatud huvi saata oma kontaktidele turunduskommunikatsiooni säilitamaks nendega ärialast infot.

Käesolevas alajaotuses loetletud isikuandmete töötlemise eesmärkide puhul pääsevad andmetele ligi Turundusassistent OÜ töötajad või lepingulised partnerid. Isikuandmetele võib ligi pääseda ka meile IT teenuseid ja raamatupidamist pakkuv koostööpartner. Me rakendame asjakohaseid meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus.

Teie õigused ja kuidas saate oma õigusi kaitsta
Kontakteerudes Turundusassistent OÜ -ga e-posti kristi@digiturundusassistent.ee teel, võite teostada oma järgnevaid õigusi:

• õigust tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega;
• õigust isikuandmete parandamisele;
• õigust isikuandmete kustutamisele;
• õigust, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel;
• õigust nõusoleku tagasivõtmisele.
Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad GDPR-ist ja teistest kohalikest õigusaktidest. Kui te arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta esmalt ühendust meiega, kirjutades selleks kristi@digiturundusassistent.ee. Kui kokkulepet ei saavutata, on Teil õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioon-le.
Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
www.digiturunudassistent.ee veebilehte kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid e-posti või telefoni teel.
Kui Teil tekib meie andmetöötlusega küsimusi, pöörduge julgesti meie poole saates päringu kristi@digiturundusassistent.ee

 

Scroll to Top